2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

 

Naczelnik: mgr Andrzej Konieczka

tel.: 52 318 84 51

 

Do szczegółowych zadań Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu „OK” należy:

1. W zakresie oświaty i wychowania:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, sportowych
i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych,

2) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

3) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych oraz finansowych (wspólnie z Wydziałem Finansowym),

4) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,

5) opiniowanie powierzenia lub odwołania osoby przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,

6) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

7) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji, likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,

8) weryfikacja arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,

9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

10) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

11) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

12) przygotowywanie propozycji zasad czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego.

13) przygotowywanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i specjalnego ośrodka wychowawczego znajdujących się na terenie Powiatu.

2. W zakresie kultury:

1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem i funkcjonowaniem powiatowych instytucji kultury,

2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

3) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

4) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,

5) współorganizowanie z Działem Promocji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,

6) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

7) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

8) współdziałanie z Działem Promocji w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

3. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

1) tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

2) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b) współdziałanie z Działem Promocji w organizowaniu zajęć, zawodów imprez sportowo – rekreacyjnych,

c) szkoleniem kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x