2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Informacja

 

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ- Z pominięcie otwartego konkursu ofert

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19 a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego(Zarządu Powiatu w Mogilnie). Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25).

Oferta musi spełnić następujące warunki:

 • musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

 • wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

 • zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizacje – na 7 dni oferta zamieszczana jest w formacie PDF w Biuletynie Informacji Publicznej www.starostwo.mogilno.bip.net.pl, na stronie internetowej Powiatu Mogileńskiego WWW.powiat.mogilno.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe-tryb małych zleceń- bieżące oferty”. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu w Mogilnie podejmuje decyzje o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera z organizacją umowę o poznanie dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadzi dwa dodatkowe ograniczenia:

 • łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tyś. zł,

 • wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x