2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

O projekcie

 

- kapital_powiat_unia.jpg

Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu”  prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.  Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. Środki na finansowanie projektu pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu Powiatu Mogileńskiego. Dnia 26.03.2014 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu zgodnie, z którą Powiat Mogileński na realizację zadania otrzyma 937.861,21 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie/uczennice 8 szkół, które prowadzą kształcenie ogólne:

- Zespół Szkół w Mogilnie (LO),

Zespół Szkół w Bielicach (LO i Gimnazjum),

Zespół Szkół w Strzelnie (LO i Gimnazjum),

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach (Gimnazjum),

Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach (Gimnazjum),

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie (Gimnazjum).

 

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej grupa ponad 500 uczniów/uczennic uczestniczyć będzie w zajęciach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski) oraz będzie brała udział w różnego rodzaju ścieżkach edukacyjnych (ekologia, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne). Ponadto uczniowie/uczennice będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego i staży, a także z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym szczególnie uzdolnionych.

W czasie trwania projektu zostanie zorganizowanych 15 wycieczek tematycznych.

Zajęcia będą odbywać się w formie spotkań grupowych i indywidualnych, a także zajęć w terenie.

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Powiecie Mogileńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne. Jako cele projektu wyznaczono podniesienie poziomu wiedzy uczniów/uczennic w zakresie: nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz w językach obcych. Nastąpi poprawa jakości kształcenia w zakresie: ekologii, świadomości i ekspresji kulturalnej, przedsiębiorczości oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. Dzięki doradztwu edukacyjno-zawodowemu uczniowie/uczennice poznają potrzeby rynku pracy i uzyskają wiedzę pomocną przy wyborze dalszych kierunków kształcenia. Nastąpi dostosowanie oferty edukacyjnej dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co przyczyni się do poprawy zdawalności egzaminów i większego rozwoju uczniów/uczennic.

 

- plakat.jpg

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x