2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Zakończenie projektu

 

 

 „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” 
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

WND-POKL.09.02.00-04-004/13 

 

Zakończona została realizacja partnerskiego Projektu pn.„Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od 1.12.2013 r. do 31.08.2015 r., w pięciu szkołach zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego, tj. w Zespole Szkół w Mogilnie,
w Zespole Szkół w Bielicach, w Zespole Szkół w Strzelnie, w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilna oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie.

W ramach realizacji projektu dziesięć szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe, trzy szkoły/placówki kształcenia zawodowego współpracowały
z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania programów rozwojowych.

Wszystkie zadania realizowane w projekcie wynikały z programów rozwojowych szkół.

W trzech Zespołach Szkół (w Mogilnie, w Bielicach, w Strzelnie) przeprowadzono konsultacje programów nauczania dla zawodu technik drogownictwa, technik obsługi turystycznej, technik mechanik oraz ślusarz. Zorganizowane zostało spotkanie z Powiatową Radą Zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono konsultację programów praktyk, zorganizowane zostały 3 spotkania dla każdego zespołu szkół uczestniczącego
w projekcie. Konsultacji podlegały programy praktyk dla zawodu: technik drogownictwa, technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik oraz ślusarz.

 

Praktyki

Uczniowie Zespołu Szkół: w Mogilnie, w Bielicach oraz Strzelnie odbyli dodatkowe, komplementarne do wyuczonego zawodu praktyki zawodowe. Łącznie zrealizowano 8440 godz. praktyk, praktyki ukończyło 210 uczniów (114K, 96M). Praktyki prowadzone u pracodawców m.in. takich branż jak: hotelarsko-turystycznej, rolniczej, produkcyjnej, ekonomicznej.

 

 

Pracownie nauki zawodu

W okresie realizacji projektu 14 pracowni nauki zawodu zostało wyposażonych m.in. w  niezbędne urządzenia, sprzęty, oprogramowania oraz materiały wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Celem wyposażenia wszystkich pracowni było dostosowanie kształcenia zawodowego pod potrzeby pracodawcy a także do przygotowania uczniów na wysokim poziome do zdania egzaminów zawodowych.

Zakupy jakie dokonano w  ramach realizacji projektu z podziałem na poszczególne pracownie:

- Pracownia informatyczna z elementami robotyki (m.in.: laptop, zestaw konstrukcyjny do budowy robotów, zestaw do samodzielnego montażu i programowania robotów),

- Pracownia projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami zgodny z kwalifikacją E13 dla zawodu technik informatyk oraz Pracowania montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zgodny z klasyfikacją E12 dla zawodu technik informatyk, (m.in.: drukarka, skaner, zestaw komputerowy pracujący jako stacja robocza, zestaw komputerowy pracujący jako serwer i procesor, zestaw komputerowy do edycji tekstów i opracowania dokumentacji, zestaw komputerowy do nauki naprawy sprzętu),

- Pracowania sporządzania kosztorysu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej zgodny z kwalifikacją B30 dla zawodu technik drogownictwa (drukarka, komputer przenośny),

- Pracowania sprzedawca (m.in. kasy, wago-skanery, drukarki, etykiety kodów kreskowych, szuflada do kasy fiskalnej, czytnik kodów kreskowych, waga, sprawdzarka cen, kolektor danych, programator, terminal),

- Pracowania turystyki (m.in.: tablety, nawigacje, zestaw mebli, zestaw filmów, kamera filmowa, aparat, zestaw programów do rezerwacji sprzedaży biletów, drukarka),

- Pracownia obsługi konsumenta (m.in.: serwis kawowy, kociołek do zup, naczynia szklane),

- Pracownia technologii gastronomicznej (m.in. pomoce dydaktyczne, tace, patery, stojaki, palnik do karmelizowania, noże do carvingu, robot kuchenny, mikser ręczny, mieszarka, drobne art. agd.),

- Pracownia do zajęć z towaroznawstwa (m.in.: palety, kartony, folia strech, owijka ręczna, kaski ochronne, kamizelka odblaskowa, taśma ostrzegawcza, regał wspornikowy, filary, wózek paletowy),

- Pracownia hodowli koni (m.in.: siodła, kamizelki ochronne, artykuły jeździeckie),

- Pracownia sprzedawca (m.in.: kasy, wago–skanery, wagi, drukarki, szuflady do kas fiskalnych, czytnik kodów, sprawdzarka cen, programator, terminal),

- Pracowania  techniczna do programowania obrabiarek numerycznych (m.in.: komputery, tablice interaktywne, drukarki, wyposażenie),

- Pracowania konstrukcji maszyn (m.in.: twardościomierz, skrętarka, prasa mechaniczna, giętarka, zestaw przyrządów pomiarowych, szlifierka i polerka, wiertarka stołowa, wiertarka kadłubowa, gilotyna do cięcia blachy),

- Pracownia hotelarska (m.in. meble do recepcji, aparat fotograficzny, kasa fiskalna, szafy ubraniowe, wózek serwisowy, odkurzacz profesjonalny).

 

Pracownia informatyczna z elementami robotyki

Pracownia informatyczna z elementami robotyki

 

Pracownia projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami zgodny z kwalifikacją E13 dla zawodu technik informatyk

Pracownia projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami zgodny z kwalifikacją E13 dla zawodu technik informatyk

Pracowania montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zgodny z klasyfikacją E12 dla zawodu technik informatyk

Pracowania montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zgodny z klasyfikacją E12 dla zawodu technik informatyk

Pracowania sporządzania kosztorysu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej zgodny z kwalifikacją B30 dla zawodu technik drogownictwa

Pracowania sporządzania kosztorysu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej zgodny z kwalifikacją B30 dla zawodu technik drogownictwa

Pracowania sprzedawca w ZSM

Pracowania sprzedawca w ZSM

Pracowania turystyki

Pracowania turystyki

Pracowania konstrukcji maszyn

Pracowania konstrukcji maszyn

 

Zajęcia specjalistyczne

W ramach realizacji projektu we wszystkich placówkach zrealizowano łącznie 4370 godzin zajęć specjalistycznych. Łącznie zajęcia specjalistyczne ukończyło 544 osób (242K, 302M).  Wśród zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy wymienić należy m.in.: zajęcia z obsługi kas fiskalnych, obsługi wózków widłowych, spawanie, zajęcia kulinarne, zajęcia konne, obsługi kombajnu, zajęcia ze sterowania numerycznego obrabiarek, zajęcia politechniczne, zdrowe odżywianie, zajęcia krawieckie, rękodzielnictwo, indywidualne zajęcia z obsługi samochodu czy ciągnika. W trakcie zajęć podejmowane były tematy łamania stereotypu płci w obszarze wyboru kierunku kształcenia zawodowego, wskazywano, iż kształcenie zawodowe jest otwarte dla kobiet a także zachęcano kobiety do podejmowania wyborów w tym kierunku.

W ramach projektu zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne, które wykorzystywano w procesie kształcenia co przyczyniło się do uatrakcyjnienia form i treści przekazu.

 

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy –obsługa kas fiskalnych w Zespole Szkół w Mogilnie

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy –obsługa kas fiskalnych w Zespole Szkół  w Mogilnie

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Kucharz garmażer w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Kucharz garmażer w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Cukiernik w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Cukiernik  w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Carving w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Carving  w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Otwieram drogę do kwalifikacji zawodowych – zdobywam odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Otwieram drogę do kwalifikacji zawodowych – zdobywam odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Zajęcia z powożenia pojazdami konnymi w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Zajęcia z powożenia pojazdami konnymi w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – spawanie w Zespole Szkół w Bielicach

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – spawanie w Zespole Szkół w Bielicach

 

Doradztwo zawodowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach doradztwa zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego 60 uczestników otrzymało scenariusze edukacyjno-zawodowe. Doradztwo zawodowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe zakończono w łącznej liczbie godzin 276. Uczestnicy wsparcia brali udział w wyjazdach do przedsiębiorstw oraz w spotkaniach z lokalnym biznesem. Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie (20 osób), uczniowie Zespołu Szkół w Bielicach (20 osób) oraz uczniowie Zespołu Szkół w Strzelnie (20 osób) wraz z opiekunami uczestniczyli w wizycie w przedsiębiorstwach tj.: PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy,  Lafarge - Cementownia "Kujawy" w Bielawach oraz Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej. Uczestnicy poznali profil zakładów, misję przedsiębiorstw oraz strategię pracy firm. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne umiejętności,  jakie powinni posiadać absolwenci chcący ubiegać się o przyjęcie do pracy w tych Firmach. W każdym roku realizacji projektu trzy grupy uczestników z trzech Zespołów Szkół wzięło udział w zajęciach z usługi interpersonalnej gdzie profesjonalni trenerzy przedstawili zagadnienia dotyczące autoprezentacji, komunikacji czy pracy w zespole. Łączna liczba godzin z zakresu umiejętności interpersonalnych - 48h.

Wizyta w przedsiębiorstwach – rok 2014

Wizyta w przedsiębiorstwach – rok 2014

 Wizyta w przedsiębiorstwach – rok 2015

Wizyta w przedsiębiorstwach – rok 2015

 

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych/maturalnych/ukierunkowanych
na rozwój kompetencji kluczowych

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych/maturalnych/ukierunkowanych
na rozwój kompetencji kluczowych zrealizowano w ilości 2750 godz. zajęć z kompetencji kluczowych,  1160 godzin zajęć z przedmiotów maturalnych oraz 600 godzin zajęć
z przedmiotów egzaminacyjnych. Łącznie zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych ukończyło 176 uczniów, zajęcia z przedmiotów maturalnych ukończyło 410 osób, natomiast zajęcia  z kompetencji kluczowych 527 osób. W zajęciach dodatkowych w ramach realizacji projektu uczestniczyło łącznie 819 uczniów. Uczestnicy zajęć przygotowywali się do egzaminów w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik rolnik, technik obsługi turystycznej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z matematyki jako przedmiotu maturalnego. Uczniowie poszerzali i wyrównywali swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, tj.: języków obcych, matematyczno-przyrodniczych  a także ITC. W ramach ww. form wsparcia na zajęciach wykorzystywany był zakupiony w ramach projektu sprzęt, podręczniki i materiały dydaktyczne.

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych

Zajęcia dodatkowe  z przedmiotów maturalnych

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - j. angielski

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - j. angielski

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - podstawy robotyki

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - podstawy robotyki

 

Opieka pedagogiczno-psychologiczna

Opieka pedagogiczno-psychologiczna realizowana była w Zespole Szkół w Mogilnie,
w Zespole Szkół w Bielicach  oraz w Zespole Szkół w Strzelnie. Łącznie w ramach projektu tą formą wsparcia objęto 60 uczniów oraz zrealizowano 312 godz. opieki. Uczniowie objęci wsparciem korzystali z wsparcia indywidualnego z psychologiem oraz uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe, gdzie objęci zostali wsparciem grupowym.

 

Podsumowanie

Powiat Mogileński na realizację projektu wykorzystał kwotę 1.851.523,15 zł., z czego 1.573.794,68 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 277.728,47 zł. stanowił wkład własny Beneficjenta oraz Partnera. Należy dodać, iż wykorzystana kwota stanowi 96,40% zakładanych środków na realizację wszystkich zadań w projekcie.

W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostało 1108 osób, w tym 809 osób stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Należy zaznaczyć, iż Projekt realizowany był już po raz piąty. Jednak stanowi nowatorskie rozwiązanie przyjęte do realizacji w ramach projektu modelowego. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Mogileńskim poprzez współpracę z pracodawcami, wdrożenie programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, wzrost jakości kształcenia w trzech szkołach zawodowych oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego, także podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych, przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy a  także podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wymiernym efektem realizacji projektu jest III miejsce w województwie pod względem zdawalności matury z techników Powiatu Mogileńskiego objętych wsparciem.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x