2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Realizacja projektu

 

 - kapital_powiat_unia.jpg

„Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” 
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

WND-POKL.09.02.00-04-004/13 

 

Zakończono pierwszy okres realizacji Projektu partnerskiego pn.„Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w pięciu szkołach zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego, tj.:

- w Zespole Szkół w Mogilnie,

- w Zespole Szkół w Bielicach,

- w Zespole Szkół w Strzelnie,

- w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilna,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie.

Na początku realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja uczniów/beneficjentów ostatecznych do Projektu, z poszanowaniem zasad równości płci. Stworzone zostały listy uczniów zapewniające jednorodność grup, oraz listy rezerwowe.

Do końca sierpnia 2014r. zrealizowano zakupy, zamówienia w ramach wyposażenia
13 pracowni nauki zawodu, zrealizowano 4824 godzin zajęć dodatkowych, 112 uczniów ukończyło dodatkowe praktyki zawodowe w łącznej liczbie godzin 4480.
Dziesięć szkół i placówek kształcenia  wdrożyły programy rozwojowe, trzy szkoły/placówki kształcenia zawodowego współpracowały z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania programów rozwojowych.

Wszystkie zadania realizowane w projekcie wynikały z programów rozwojowych szkół, są to:

- zadanie 1 – „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
w trzech Zespołach Szkół (w Mogilnie, w Bielicach, w Strzelnie) przeprowadzono konsultacje programów nauczania dla zawodu technik drogownictwa, technik obsługi turystycznej, technik mechanik oraz ślusarz. Zorganizowane zostało spotkanie z Powiatową Radą Zatrudnienia.

- zadanie 2 – „Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych”; przeprowadzono konsultację programów praktyk, zorganizowane zostały 3 spotkania dla każdego zespołu szkół uczestniczącego w projekcie. Konsultacji podlegały programy praktyk dla zawodu: technik drogownictwa, technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik oraz ślusarz. 

Uczniowie Zespołu Szkół: w Mogilnie, w Bielicach oraz Strzelnie odbyli dodatkowe praktyki  zawodowe. Łącznie zrealizowano 4480 godz. praktyk, praktyki ukończyło 112 uczniów.

W pierwszym okresie realizacji projektu wyposażono 13 pracowni nauki zawodu, tj.:

1)      Pracownia informatyczna z elementami robotyki,

2)      Pracownia projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami zgodny z kwalifikacją E13 dla zawodu technik informatyk,

3)      Pracowania montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zgodny z klasyfikacją E12 dla zawodu technik informatyk,

4)      Pracowania sporządzania kosztorysu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej zgodny z kwalifikacją B30 dla zawodu technik drogownictwa,

5)      Pracowania sprzedawca,

6)      Pracowania turystyki,

7)      Pracownia obsługi konsumenta,

8)      Pracownia technologii gastronomicznej,

9)      Pracownia do zajęć z towaroznawstwa,

10)  Pracownia hodowli koni,

11)  Pracownia sprzedawca,

12)  Pracowania  techniczna do programowania obrabiarek numerycznych,

13)  Pracowania konstrukcji maszyn.

- zadanie 3 „Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, w tym doradztwo zawodowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe”; w ramach wsparcia we wszystkich placówkach biorących udział w projekcie przeprowadzono 2353 godzin zajęć specjalistycznych, w tym doradztwa zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zorganizowany został jednodniowy wyjazd do przedsiębiorstwa oraz spotkanie z lokalnym biznesem. Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie (10 osób), uczniowie Zespołu Szkół w Bielicach (10 osób) oraz uczniowie Zespołu Szkół w Strzelnie (10 osób) wraz z opiekunami uczestniczyli w wizycie w przedsiębiorstwach.  Trzydziestoosobowa grupa odwiedziła takie zakłady jak: PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy oraz Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej. Uczestnicy poznali profil zakładów, misję przedsiębiorstw oraz strategię pracy firm. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne umiejętności,  jakie powinni posiadać absolwenci chcący ubiegać się o przyjęcie do pracy w tych firmach. Firmy przedstawiały inny model ekonomiczny.
Trzy grupy uczestników z trzech Zespołów Szkół wzięło udział w zajęciach z usługi interpersonalnej, gdzie profesjonalni trenerzy przedstawili zagadnienia dotyczące autoprezentacji, komunikacji czy pracy w zespole. 

- zadanie 4 – „Zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych/ ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych; w ramach projektu w pierwszym roku  szkolnym zrealizowano 2255 godz. zajęć.  Uczestnicy zajęć przygotowywali się do egzaminów w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik rolnik, technik obsługi turystycznej. W ramach tej formy wsparcia ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z matematyki jako przedmiotu maturalnego. Uczniowie poszerzali i wyrównywali swoją widzę z zakresu przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, tj.: języków obcych, matematyczno-przyrodniczych  a także ITC.

- zadanie 5 – „Opieka pedagogiczno-psychologiczna”; zrealizowano 216 godz. opieki psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia prowadzone były w Zespole Szkół w Mogilnie, w Zespole Szkół w Bielicach oraz w Zespole Szkół w Strzelnie. Uczniowie objęci wsparciem uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe, gdzie objęci zostali wsparciem grupowym.

 

Przez cały okres realizacji prowadzona była promocja projektu. Uczestnicy otrzymali pendriv’y, które wykorzystywane są również na zajęciach.  Rozdanie zostały ulotki oraz plakaty.

 

 

Zdjęcia z realizacji projektu

 

- 01.jpg

Pracownia turystyki Zespół Szkół w Bielicach

 

- pracownia_informatyczna_z_elementami_robotyki_w_zespole_szkol_w_mogilnie_2.jpg

Pracownia informatyczna z elementami robotyki w Zespole Szkół w Mogilnie

 

- pracowania_sporzadzania_kosztorysu_oraz_przygotowania_dokumentacji_przetargowej_w_zespole_szkol_w_mogilnie.jpg

Pracownia sporządzania kosztorysu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w Zespole Szkół w Mogilnie

 

- pracownia_sprzedawca_w_zespole_szkol_w_mogilnie_2.jpg

Pracownia sprzedawca w Zespole Szkół w Mogilnie

 

- 02.jpg

Wyjazd do przedsiębiorstwa, spotkanie z lokalnym biznesem

 

- 03.jpg

 

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy –obsługa kas fiskalnych w Zespole Szkół  w Mogilnie

 

- 04.jpg

 

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Kucharz garmażer w Zespole Szkół w Bielicach

 

- 05.jpg

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Zajęcia z powożenia pojazdami konnymi w Zespole Szkół w Bielicach

 

- 06.jpg

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Otwieram drogę do kwalifikacji zawodowych – zdobywam odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego w Zespole Szkół w Bielicach

 

- 07.jpg

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – spawanie w Zespole Szkół w Bielicach

 

- 08.jpg

Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – Podstawy robotyki w Zespole Szkół w Mogilnie

 

- 09.jpg

Zajęcia z przedmiotów maturalnych – matematyka w Zespole Szkół w Mogilnie

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x