2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

O projekcie

 

 

 

- kapital_powiat_unia.jpg

Dnia 30 stycznia 2013 r. w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie Projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wyboru projektów modelowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż Województwo Kujawsko-Pomorskie jako pierwsze realizuje to pilotażowe rozwiązanie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizacja Projektu rozpoczęła się 1.12.2013 r. W terminie do 31.08.2015 r. wsparciem objętych zostanie około 900 uczniów z pięciu zespołów szkół z terenu Powiatu Mogileńskiego, które prowadzą nauczanie typu zawodowego. W działaniach udział biorą: Zespół Szkół w Mogilnie, Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie, Zespół Szkół w Bielicach, Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Strzelno.

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w szkołach prowadzone będą zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych i specjalistycznych także z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych i ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (m.in. języki obce, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia). W ramach realizacji Projektu lokalni pracodawcy zostaną zaangażowani w proces kształcenia zawodowego poprzez m.in. konsultację programów nauczania. Projekt zakłada również dostosowanie programów praktyk i zajęć praktycznych oraz organizację praktycznych form nauczania „pod pracodawcę”. Poza przygotowaniem szerokiej oferty edukacyjnej uczniowie objęci projektem będą mieli zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. W ramach doradztwa zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowany będzie moduł dotyczący łamania stereotypu płci w obszarze wyboru dalszego kierunku kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych a także kreowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Szczególną opieką zostaną objęci uczniowie zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Zajęcia specjalistyczne zorganizowane w ramach Projektu będą komplementarne do wyuczonego zawodu uczniów i będą uzupełniać ich kwalifikacje tak aby uatrakcyjnić ich na rynku pracy. W ramach realizacji Projektu  uczniowie wezmą udział m.in. w zajęciach z obsługi kas fiskalnych, obsługi wózków widłowych, obsługi kombajnu, w zajęciach ze spawania, sterowania numerycznego obrabiarek a także w indywidualnych zajęciach z obsługi samochodu i ciągnika. W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne materiały dydaktyczne, wyposażone zostaną pracownie praktycznej nauki zawodu w trzech zespołach szkół: w Zespole Szkół Mogilno, Zespole Szkół Bielice, Zespole Szkół Strzelno.  Uczniowie ww. zespołów szkół skorzystają z dodatkowych praktyk, które realizowane będą w branżach: hotelarsko-turystycznej, rolniczej, drogownictwa, produkcji oraz ekonomicznej.

Zajęcia przygotowane zostały w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania uczestników oraz wymogi regionalnego rynku pracy, tj. w małych grupach, zarówno w formie zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, a także w formie wyjazdów edukacyjnych.

Należy wspomnieć, iż Projekt realizowany jest już po raz piąty. Jednak stanowi nowatorskie rozwiązanie przyjęte do realizacji w ramach projektu modelowego. Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim poprawę jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Mogileńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Celem realizacji projektu jest również wzrost jakości kształcenia w trzech szkołach zawodowych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego, podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych, przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy a także podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną 30 grudnia umową o dofinansowanie wynosi 1.632.619,19 zł.

Szkolnictwo zawodowe stanowi specyficzny rodzaj nauczania. Wielu uczniów szkół zawodowych na tym etapie kończy swoją karierę edukacyjną, ale dzięki takim działaniom w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego szkoły zawodowe nie tylko stają się bardziej atrakcyjne dla uczniów, ale również mogą wpływać na poszerzenie ich wiedzy i horyzontów, co w przyszłości może zaowocować wyższą motywacją do kontynuowania nauki w szkołach średnich i wyższych.

- plakat_min.jpg 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x