2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

"Poznaj pracodawcę"

 

 - fepr_wojkujpom_powmog_ue.jpg

Powiat Mogileński przystąpił do realizacji projektu „Poznaj Pracodawcę” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński i przystąpiły do niego szkoły:

— ZS w Mogilnie

— ZS w Bielicach

— ZS w Strzelnie

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie łącznie 150 uczniów w tym:

— 23 kształcących się w zawodach ślusarz, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz,

— 127 uczniów techników kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik drogownictwa, technik informatyk, technik logistyk, technik rolnik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik rolnictwa, technik hodowca koni, technik mechanik, technik handlowiec.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie umiejętności praktycznych u uczestników poprzez nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie organizacji wysokiej jakości staży i praktyk. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z rynkiem pracy i zgodnie z hasłem projektu być może poznać przyszłego pracodawcę.

W ramach projektu pracodawca ma możliwość spotkać swojego pracownika, wskazać mu potrzeby firmy i swoje oczekiwania co do wiedzy i umiejętności.

Programy staży i praktyk są dostosowane do zdolności i możliwości psychofizycznych uczestniczącego w programie ucznia.

Uczniowie mają możliwość wykorzystać zdobytą do tej pory wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

Efektem ww. projektu ma być również przygotowanie pracodawców jak i absolwentów szkół do znalezienia właściwego miejsca na rynku pracy.

Wartość całkowita projektu wynosi 413 387,50 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych wynosi 392 717,50 zł.

W roku 2016 w pierwszym etapie projektu uczestniczyło 8 uczniów ZSZ w ramach praktyk i 52 uczniów w ramach stażów.

Przeprowadzony nabór wykazał duże zainteresowanie szkół o czym może świadczyć to, że 100% rozpoczynających staże i praktyki zakończyło projekt z sukcesem.

Projekt przebiegał bez zakłóceń dzięki pracodawcom głównie z terenu powiatu mogileńskiego, ale również z terenu sąsiednich powiatów np. inowrocławskiego.

Rok 2017 to kontynuacja projektu, który rozpocznie się 1.04.2017 r. rekrutacją pracodawców i uczniów a zakończy pełnym przygotowaniem do prowadzenia staży i praktyk 31.05.2017 r.

Przewidziane jest, że uczniowie staże i praktyki będą odbywać w okresie od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

W programie nadal uczestniczyć będą szkoły Powiatu Mogileńskiego dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński tj.:

— ZS w Mogilnie

— ZS w Bielicach

— ZS w Strzelnie

Rekrutacja odbywać się będzie w miejscu nauki uczniów w w/w placówkach wg opracowanego regulaminu.

Wyrażając chęć udziału w projekcie uczniowie składają deklarację uczestnictwa w punktach wskazanych przez dyrektorów szkół, a ich lokalizacja zostanie przedstawiona na plakatach.

Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w poszczególnych szkołach są Szkolni Opiekunowie Projektu:

— w ZS Mogilno - pan Marcin Buzała

— w ZS Bielice -  pani Anna Szalaty

— w ZS Strzelno - pan Grzegorz Stachewicz

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie uzyskają u w/w osób wyczerpujące informacje.

 

  • BIP
  • PORTALE OŚWIATOWE
  • EWID
  • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
  • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
  • POLSKIE RADIO PIK
  • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x