2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Aktualności
Najnowsze informacje z powiatu

 
2017-07-13

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- organizacje pozarządowe

Do dnia 31 lipca 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków            w konkursie dla działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wspieranych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nadrzędnym celem tego działania jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych związanych z korzystaniem z Internetu, a także umiejętności korzystania z e-usług. W ramach działania realizowane będą szkolenia podstawowe, takie jak nauka obsługi komputera i Internetu oraz zaawansowane w szczególności skierowane do osób z grupy wiekowej 65+. Szkolenia te będą realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursowym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i będą znakomitą okazją do wzmocnienia kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105 000 000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 3% wydatków kwalifikowanych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu jest zgodna z zapisami szczegółowego opisu osi priorytetowych, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie z zastosowaniem aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionego na stronie http://generator.cppc.gov.pl/. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, dokumenty do pobrania itp.: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/ii-nabor-wnioskow-popc-3-1/

 

 
 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x