2 3 ballada_o_zachodzie_slonca foto1 foto2 foto3 kon strzelno1

Aktualności
Najnowsze informacje z powiatu

 
2017-07-12

I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium

W dniu 11 lipca br.  podczas I posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiegokadencji 2017-2020,  członkowie Rady ze swojego grona wybrali  na  Przewodniczącego Rady Panią Agnieszkę Ziółkowską (przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie „Młode Dęby” Słaboszewko), na Wiceprzewodniczącego Rady Panią Małgorzatę Źrałkę  (przedstawiciel organizacji pozarządowej- Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie) a na sekretarza Panią Izabele Rogowską (przedstawiciel Zarządu Powiatu Mogileńskiego). Podczas posiedzenia członkom Rady zostały wręczone przez Starostę  Mogileńskiego Tomasza Barczaka akty powołania.  W dalszej części posiedzenia uczestnicy omawiali sprawy związane   z funkcjonowaniem i organizacją pracy Rady.  Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu.           

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie. Kadencja Rady trwa 3 lata.  W skład Rady wchodzi 10 osób, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,  2 przedstawicieli Rady Powiatu Mogileńskiego  oraz 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu  Mogileńskiego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

a)      czynny udział w pracach nad projektem Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji tych zadań,

c)      koordynowanie działań oraz wskazywanie kierunków współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi,

d)      inicjowanie działań w zakresie rozwoju działalności pożytku publicznego i wolontariatu w Powiecie Mogileńskim,

e)      opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Powiatu Mogileńskiego,

f)       występowanie do Starosty Mogileńskiego z inicjatywami w zakresie rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego,

g)      delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Mogileńskiego  do prac w komisjach konkursowych  w celu dokonania ocen merytorycznych i formalnych ofert w konkursach na zadania publiczne Powiatu ogłaszanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego,

h)       promowanie dobrych praktyk współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi.

i)       opiniowanie projektów strategii rozwoju Powiatu Mogileńskiego,

j)       opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy,

k)       wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

l)       udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

    Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego składa się   z następujących osób:

1)      Przedstawiciele Rady Powiatu Mogileńskiego:

 1. Dorota Repulak
 2. Mirosław Leszczyński

2)      Przedstawiciele Zarządu Powiatu Mogileńskiego:

 1. Izabela Rogowska- Sekretarz
 2. Krzysztof Szarzyński 

3)      Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

 1. Agnieszka Ziółkowska- Przewodnicząca
 2. Małgorzata Źrałka - Wiceprzewodnicząca
 3. Grażyna Rosłaniec
 4. Maria Czerwińska
 5. Włodzimierz Jopek
 6. Adam Kowalski

 

Do pobrania:

 1.  Uchwała Nr 1/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego  

 


I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium - galeria

 
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium
 
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium
 
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium
 
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium
 
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium
 
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 – wybór prezydium
 
 
 • BIP
 • PORTALE OŚWIATOWE
 • EWID
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • FUNDACJA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
 • POLSKIE RADIO PIK
 • NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x